Hallitus | Tampere Guitar Festival
20th Tampere Guitar Festival 4-9 June 2024

hallitus 2017

TAMPERE GUITAR FESTIVALIN KANNATUSYHDISTYS RY

Aatteellinen yhdistys
Y: 2097360-0

Puheenjohtaja

Tomi Tolvanen

Rahastonhoitaja, sihteeri

Marko Salonen

Jäsen

Paavo Korpijaakko