Tampere Guitar Festival 3.-11.6.2017

Pirkanmaan kulttuurikierros [päättynyt]

Pirkanmaan kitarakierros 2014 - 2015

Pirkanmaan kulttuurikierros -pilottihankkeessa kokeiltiin aluerajoja ylittävien kulttuuripalveluiden sisältövetoista järjestämistä. Tarkoituksena oli synnyttää eri tahojen yhteistyölle perustuvia kulttuuritilaisuuksia Pirkanmaalle ja kohentaa kulttuurin alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jota muutkin kulttuurialan toimijat voisivat toistaa.

Kokeilu toteutettiin Tampere Guitar Festivalin koordinoimana Pirkanmaan kitarakierroksena. Se konkretisoitui Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella ja Ylöjärvellä järjestetyissä tilaisuuksissa 1.–7.6.2014. Kokeilun etenemistä seurattiin ja tuloksellisuutta selvitettiin kävijöiden, tuottajien ja yhteistyökumppanien näkökulmista kyselyin ja tapaamisin. Laajemmin arvioitiin, miten tämänkaltaisen toiminnan yhteistyösuhteita rakennetaan ja miten tapahtumatuotanto eroaa yksittäisten tilaisuuksien tuotannosta. Pilottivaiheen aikana selvitettiin, miten yleisö liikkuu ja ketä tapahtumat ylipäätään vetävät puoleensa. Vuoden 2014 kierroksesta tiedotettiin Matkailu kotimaassa -lehden numerossa 2/2014 (s. 53-71).

Pilottihanke päättyi helmikuussa 2015. Hankkeen myötä syntynyt kirjanen "Kulttuurikiertoa ja kierrätyskulttuuria" esittelee kulttuurikierroksen toteuttamisen kannalta keskeisiä näkökulmia ja valottaa millaisia kokemuksia ja vastauksia kitarakierros tuotti, sekä millaisia ajatuksia ja kysymyksiä syntyi jatkokehitystä varten.

Julkaisu: Kulttuurikiertoa ja kierrätyskulttuuria

Tomi Tolvanen & Marko Salonen
© Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry 2015

- Lue julkaisu (issuu.com)
- Lataa ilmainen PDF-julkaisu (ISBN 978-952-93-5164-0)
- Tilaa painotuote toimituskulujen hinnalla (ISBN 978-952-93-5163-3)

Kulttuurikiertoa ja kierrätyskulttuuria

Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pirkanmaan liiton tuella.

kulttuurikierros.jpg